Principais números

 

Vendas

Ventas

Margem EBIT

Margen EBIT

Professionais até 31 de Dezembro

Empleados

 

 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Internacional (% ventas) 36% 39% 43% 57% 61% 61% 57% 57% 54%
Contratación 2.697 2.882 2.976 3.193 3.029 3.013 2.651 2.744 3.248
Pedidos 2.578,9 2.899,2 3.231 3.470 3.493 3.473 3.193 3.129 3.612
Deuda neta (134,6) (274,9) 514 633 622,5 663 700 523 588

Datos en millones de euros